Để ngăn ngừa các nguy cơ cháy nổ và hạn chế các mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy gây ra, đảm bảo an toàn PCCC, góp phần giữ an ninh chính trị, trật tự an ...